Vestamager Gruppe

Vestamager Gruppe

En god del af KFUM – Spejderne

Gruppemøde 28. november 2016

15. november 2016 · Alle enheder, For forældre, Information, Ledere, Nyhed · Skrevet af Thor

Der indkaldes hermed til gruppemøde
hos KFUM-Spejderne, Vestamager

Mandag den 28. november 2016 kl. 19:30
I Ørnereden
Dagsorden:
1: Valg af referent
2: Valg af dirigent
3: Godkendelse/underskrift af referat fra sidste møde
4: Nyt fra formand
5: Nyt fra kasserer
6: Nyt fra gruppeledelsen
7: Evaluering af seneste gruppearrangement
8: Succeshistorier fra enheder og medlemstal, samt feedback fra gruppeledelsen
9: Nyt fra udvalg: Hytte, Klatreudvalg, Viggatorp,
Blad/PR
10: Indkomne forslag/ansøgninger
Stemmeberettigede: Gr.ledelse, Enhedsledere,
Klanledere, rep. O. 15 år, udvalgsformænd og civile
medlemmer
11: Eventuelt

Forslag/ansøgninger skal være formanden i hænde senest den 20. november kl. 15:00, og sendes som doc. el. docx. fil

Formand: Kai Nygaard
E-mail: ft495s@vip.cybercity.dk