Information om leje af stader

Ved leje af stade(-r) på Vestamager Høstmarked accepteres følgende:

 • Et stade (3×3 m) koster kr 300
 • Dertil skal betales kr 100 i depositum pr. stade, som du får tilbage, når dit stade forlades rent og ryddet ved markedets afslutning søndag kl. 16.
 • Vi forbeholder os ret til at afvise varetyper, vi ikke finder forenelige med arrangementet. Derfor beder vi dig også ved booking at oplyse, hvad du sælger.
 • Der må ikke sælges nogen form for levnedsmidler/drikkevarer fra staderne.
 • Det er muligt, ved særlig forespørgsel at købe 6m dybe stader, svarende til 2 stader (i alt 3×6 m). Disse har vi kun få af, så vi anbefaler her at være meget tidligt ude.
 • Ønsker du at stå ved siden af din nabo/kammerat ol. skal boderne bestilles samlet, eller føjes til en eksisterende bestilling. Ellers kan vi ikke garantere, at I kan stå sammen.
 • Der er ikke strøm på stadepladserne.
 • Markedets åbningstider skal respekteres og depositum udbetales ikke før lukketid søndag.
 • Åbningstiderne er lørdag 10-18 og søndag 10-16.
 • Man må ikke benytte plads ud over sit stade.
 • Stader må ikke bruges til at agitere politiske, religiøse eller okkulte formål.
 • Ved overtrædelse bortfalder depositum. Grove overtrædelser medfører bortvisning.

Vi er et amatørmarked afholdt af frivillige i KFUM-Spejderne Vestamager, og håber derfor på jeres forståelse for at kræmmepladsens udformning gør, at nogle står på grus, andre på græs, nogle har et hjørne og nogle har desværre ikke. Vi afspejler dette i den gode pris,og glæder os til at se dig!
Gå videre til bestilling af stader til Høstmarkedet.