Juniorene

Junior logo

Aldersgruppe: 10 – 12 år
Mødedag: Onsdag Kl. 18.00 til 20.00

Bemærk vi har venteliste. Kontakt os evt for mere information.

Kunne du tænke dig at få en på opleveren, så kik forbi!
Hos juniorerne bliver børnene introduceret for patruljearbejdet og lærer at samarbejde i patruljen.
Vi har fire patruljer:

  • Jagtfalke
  • Tårnfalke
  • Vandrefalke
  • Dværgfalke

Ligesom hos spejdertroppen har hver patrulje også en patruljeleder og patruljeassistent. De to sørger i samarbejde for at patruljen udfører, de opgaver de voksne ledere stiller. Det er som regel to af de ældste juniorer, der får dette ansvar, men det er dog ikke nogen klippefast regel. Hvis lederne skønner det, kan andre udnævnes på bagrund af erfaring, modenhed eller simpelthen tegn på godt kammeratskab. Filosofien bag patruljesystemet er, at det styrker ansvarsfølelse, team-ånd og selvstændighed samt lægger kimen til gode lederevner.
De aktiviteter vi laver på møderne hos juniorerne er meget præget af de traditionelle spejderaktiviteter som brug af kniv og økse, så juniorerne er klædt på til tiden i spejdertroppen. Dvs. at pionerarbejde, lejrliv, patruljesærpræg, orientering og vandreture fylder en del på programmet. Der er selvfølgelig også en masse tid til at lege og til at lave andre ting. For at remse nogle tilfældige ting op, kan vi nævne: knivregler, bygning med rafter, vandkamp, klatring i vores klatretårn, halloween, ja det er kun ledernes vilde fantasi, der sætter grænserne.
Desuden har vi hvert år nogle ture, hvor vi så har mulighed for nogle større aktiviteter, samt at følge op på de ting vi går og laver på de ugentlige møder.
Et typisk program for ture på et spejderår:

  • Gruppeweekend ( hele gruppen tager af sted på weekend )
  • Sommerlejr (en uges lejr hvor vi laver mad over bål og sover i telt )
  • Oprykningsweekend (weekend hvor man “rykker op” når man er gammel nok)
  • vinterweekend (weekend hvor kun juniorenheden er afsted, og hvor der er både natløb, lørdagshygge og masser af spejderaktiviteter).

Spejderhilsen
De søde junioeledere